objawienie pańskie

Dominica sexta post Epiphaniam (szósta Niedziela po Objawieniu Pańskim)


Dominica sexta post Epiphaniam
(szósta Niedziela po Objawieniu Pańskim)

Dominica quinta post Epiphaniam (piąta Niedziela po Objawieniu Pańskim)


Dominica quinta post Epiphaniam
(piąta Niedziela po Objawieniu Pańskim)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Dominica quarta post Epiphaniam (czwarta Niedziela po Objawieniu Pańskim)


Dominica quarta post Epiphaniam
(czwarta Niedziela po Objawieniu Pańskim)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Dominica tertia post Epiphaniam (trzecia Niedziela po Objawieniu Pańskim)


Dominica tertia post Epiphaniam
(trzecia Niedziela po Objawieniu Pańskim)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Dominica secunda post Epiphaniam (druga Niedziela po Objawieniu Pańskim)


Dominica secunda post Epiphaniam
(druga Niedziela po Objawieniu Pańskim)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

In Epiphaniae Domini (w święto Objawienia Pańskiego, Trzech Króli)


In Epiphaniae Domini
(w święto Objawienia Pańskiego, Trzech Króli)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Subskrybuj RSS - objawienie pańskie