katolicyzm

Missa VII (Kyrie Rex splendens) - In Festis Duplicibus 4. (w święta 2. klasy)

Missa VII (Kyrie Rex splendens)
In Festis Duplicibus 4. (w święta 2. klasy)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Missa VI (Kyrie Rex Genitor) - In Festis Duplicibus 3. (w święta 2. klasy)

Missa VI (Kyrie Rex Genitor)
In Festis Duplicibus 3. (w święta 2. klasy)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Przygotowanie do Śmierci - Wraz ze śmiercią wszystko się kończy

Dominica quarta Adventus (czwarta Niedziela Adwentu)

Dominica quarta Adventus
(czwarta Niedziela Adwentu)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Przygotowanie do Śmierci - Obraz człowieka, który dopiero co przeszedł na drugą stronę życia

Kazania Św. Proboszcza z Ars - O nieczystości

Kazania Św. Proboszcza z Ars - O zazdrości

Kazania Św. Proboszcza z Ars - O pysze

Kazania Św. Proboszcza z Ars - O grzechu śmiertelnym

Dominica XXI post Pentecosten (XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)

Dominica XXI post Pentecosten
(XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Strony

Subskrybuj RSS - katolicyzm