Missa XIV (Jesu Redemptor) - Infra Octavas quae non sunt in B. Maria Virgine (w czasie oktaw, które nie są o Najświętszej Maryji Pannie)

Missa XIII (Stelliferi Conditor orbis)
Infra Octavas quae non sunt in B. Maria Virgine (w czasie oktaw, które nie są o Najświętszej Maryji Pannie)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje
Kyrie

Gloria

Sanctus

Agnus Dei