Missa I (Lux et Origo) - Tempore Pachali (w okresie Wielkanocnym)