Kościół już NIEkatolicki

Film pokazujący prawdziwe oblicze posoborowego kościoła już niekatolickiego.
(wersja II filmu rozszerzona o kilka wątków)