Dominica prima post Pentecosten in festo Sanctissimae Trinitatis (pierwsza Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego w święto Trójcy Przenajświętszej)


Dominica prima post Pentecosten
in festo Sanctissimae Trinitatis
(pierwsza Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
w święto Trójcy Przenajświętszej)

Pobierz wszystkie w mp3
Pobierz wszystkie notacje

Introitus (Benedicta sit)

Graduale (Benedictus es, Domine)

Alleluia (Benedictus es, Domine)

Offertorium (Benedictus sit)

Communio (Benedicimus Deum)